ПРИЈАТЕЉИ

  orfej

Откривена тајна – Сретен Станчевић

ОTКРИВЕНА ТАЈНА 

 

Питао сам птицу

ко јој крила даде

како летeт уме

да ли можда знаде

коме тако дивно

пева јутро свако

кога толко љуби

толко воли јако.

 

Зацвркута птица

пусти дивне ноте

показа ми крилом

земаљске лепоте

закрили ме нежно

перје јој заблиста

па умилно шапне:

„Све наста кроз Христа.“

 

(Сретен Станчевић)

Божић – Сретен Станчевић

БОЖИЋ

 

Са звезданог неба

звезда је мала

јаслицу једну

сву обасјала

песмице поју

анђели бели

васељена цела

сад се весели.

 

Ваздухом плове

цвркути птица

и маме осмех

деци на лица

шумица цела

у ритму плеше

данас је Божић

сви нека се смеше.

 

Свакоме лице

нека заблиста

нек рођење слави

Исуса Христа

нек свакоме свако

најлепше жели

нек свима се данас

срце весели.

 

(Сретен Станчевић)